CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI AN NHA TRANG

Dịch vụ giữ gìn an toàn, trật tự

Bảo vệ các hoạt động, sự kiện mang tính tập thể, nhiều người, nhiều thành phần tham dự như: hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội, triển lãm... Chúng tôi luôn có công tác bảo vệ và thiết bị an ninh chuyên nghiệp nhất khi nhận giữ gìn an ninh trật tự.  
image014

image012
image016