CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI AN NHA TRANG

Dịch vụ bảo vệ tài sản

- Bảo vệ cao ốc, văn phòng, cơ quan, công sở, ngân hàng, nhà máy, trung tâm thương mại, công trường, khách sạn, RESORT, bệnh viện, trường học, nhà riêng …

- Bảo vệ các chuyến chuyển tiền, tài sản, hàng hóa, tài liệu có giá trị …