Dai An Security CO.,LTD

Bảo vệ Sự kiện

Bảo vệ các chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang, chiếu phim, hội nghị khách hàng, họp báo, hội chợ, triển lãm, Lễ, Hội, …