Dai An Security CO.,LTD

Bảo vệ Tài sản

- Bảo vệ cao ốc, văn phòng, cơ quan, công sở, ngân hàng, nhà máy, trung tâm thương mại, công trường, khách sạn, RESORT, bệnh viện, trường học, nhà riêng … - Bảo vệcác chuyến chuyển tiền, tài sản, hàng hoá, tài liệu có giá trị,...
image004