CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI AN NHA TRANG

Huấn luyện Nhân viên mới

Đaidien
Theo chương trình công tác huấn luyện thường niên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên bảo vệ (NVBV) chuyên nghiệp, và bổ sung lực lượng NVBV của đơn vị, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại An Nha Trang vừa tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ cho 60 cán bộ-nhân viên bảo vệ.

Khóa huấn luyện kéo dài 1 tuần, từ 23-29/6/2020. Nội dung tập trung giới thiệu, học tập, quán triệt nội dung Điều lệnh, Nội quy-Quy chế Làm việc của đơn vị; hướng dẫn lý thuyết và thực hành công tác Kiểm tra- Tuần tra, Phương pháp sử dụng các thiết bị cho NVBV chuyên nghiệp như Bộ đàm, Máy rà kim loại, các công cụ hỗ trợ khác..., và Nghiệp vụ bảo vệ cụ thể tại các mục tiêu được bảo vệ.

Kết thúc khóa học, các học viên-nhân viên mới sẽ được điều chuyển, phân bổ đến làm việc tại các mục tiêu trong và ngoài tỉnh.
Chon1
Chon2
Chon3
Chon 3

Chon 2


Chon 5
HL HVS