CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI AN NHA TRANG

Khai giảng lớp huấn luyện NVBV-2020

Khai giảng lớp huấn luyện NVBV-2020
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại An khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ cho nhân viên mới.
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, ngày 16/5/2020, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại An vừa khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ cho cán bộ và nhân viên mới.
Lớp học được huấn luyện, giảng dạy do Lãnh đạo Phòng Quản lý Mục tiêu và Ban Thanh tra- Pháp chế, phối hợp thực hiện.  Phát biểu khai mạc lớp, ông Phạm Ngọc Hòa, Phó TGĐ Công ty đã chào mừng nhân viên mới gia nhập, ôn lại truyền thống và đóng góp của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại An vào hoạt động bảo vệ trật tự trị an nhiều năm qua, nhắc nhỡ nhân viên tập trung để đạt kết quả tốt nhất tại lớp học, cũng như nhanh chóng bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ thông qua cấp trên, đồng nghiệp tại mục tiêu được phân công.
Lớp học tập trung hướng dẫn Pháp luật liên quan hoạt động bảo vệ, Điều lệnh, Nội quy-Quy chế của đơn vị và các nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết của người bảo vệ tại mục tiêu. Kết thúc khóa học, nhân viên sẽ được điều phối về các mục tiêu, hỗ trợ công tác bảo vệ theo yêu cầu ngày càng tăng cao của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong và ngoài tỉnh.