CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI AN NHA TRANG


Nhằm nâng tầm chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, Tháng 11/2020 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại An Nha Trang đã cử gần 60 cán bộ, nhân viên bảo vệ ttham gia lớp Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Bộ Công An tổ chức đào tạo.